OCR Houtland vzw

OCR Houtland vzw is een feit! Op 10/12/2019 werd de akte neergelegd ter griffie met daaropvolgend de publicatie in het Belgisch Staatsblad op vrijdag 13/12/2019.


Goan en bluvn goan!

OCR Houtland